Personuppgifter

Kom igång med våra utbildningar redan idag

Registrera dig
Personuppgifter

Personuppgifter

När du anmäler dig till vår utbildning och tävling behöver du lämna namn, företag och e-postadress så att vi ska kunna administrera utbildningen och tävlingen. De uppgifter som härrör från utbildningen och tävlingen behandlas enbart för att administrera dessa.

Vissa uppgifter som du lämnar här (namn, e-post och företag) kommer vi att använda för att skicka ut information om utbildningen, kommande event och andra nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig i din yrkesroll.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick, samt korrigera dina uppgifter till marknad@elitfonster.se.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i Sverige. Fullständig information hittar du på datainspektionen.se.